Wettelijke informatie

 

Gegevens van de uitgever:

“De website http://www.terrafertilis.comis de eigendom van het bedrijf SYLVA FERTILIS FRANCE, dat deze website uitbaat.

Benaming: SYLVA FERTILIS FRANCE

Adres: 19 Quai de Juillet 14000 CAEN

SIRET: 82195696800019

Rechtsvorm: SARL

SIREN: 821.956.968

RCS: 821 956 968 Caen

De verantwoordelijke voor de uitgave van deze website is: De heer Stéphane LEDENTU, zaakvoerder.

Alle klachten of opmerkingen moeten worden verzonden via het formulier op de pagina “Contact en lidmaatschap” of via de post op het hierboven vermelde adres.

Ontwikkeling en webhosting:

SCENARII

69 Route de Caen, ZI de la Croix Vautier, 14980 ROTS / FRANCE

Mail: contact@scenarii.fr

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle gegevens in de vorm van teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s, tekeningen, illustraties, verstrekt op de website www.terrafertilis.com , alsook alle handelsmerken, mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, verkocht of verspreid, omdat zij worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder auteursrechten. De algemene structuur, alsook de software, teksten, bewegende of stilstaande beelden, knowhow, tekeningen, illustraties en alle andere elementen die deel uitmaken van de website zijn eigendom van SLB SARL. De handelsmerken van SLB SARL en ook de logo’s, aanwezig op de website, zijn gedeponeerde en/of beschermde handelsmerken en logo’s.

 

Hyperlinks:

Voor de hyperlinks op deze website die verwijzen naar informatie op het internet of die door onze partners ter beschikking worden gesteld, is uitdrukkelijke goedkeuring verkregen. Omdat het bedrijf SYLVA FERTILIS France geen permanente controle kan uitvoeren van deze inhoud, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke reden dan ook voor de inhoud van de websites van deze partners en wijst het elke aansprakelijkheid af in het geval dat een dergelijke inhoud niet zou voldoen aan de wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen.

Cookies:

De internetgebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat wanneer hij de website bezoek via zijn browser, er automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd.

Een cookie is een set van gegevens die gebruikers niet rechtstreeks identificeert, maar wordt gebruikt om informatie over zijn navigatie op deze website op te slaan.

In zijn browserinstellingen kan de internetgebruiker zich laten waarschuwen over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel weigeren. De internetgebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de persoonsgegevens die in de hierboven omschreven omstandigheden via cookies worden doorgegeven, heeft het recht op toegang tot deze gegevens, op wijziging en verwijdering ervan.

Beschermingsbeleid van persoonsgegevens:

“Volgens wet 78-17 van 06/01/1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), die een ontvangstbewijs onder nummer 2059326 v 0 heeft afgegeven op 2017/04/27. Wij bieden u op deze site aan ons informatie mee te delen die ons in staat uw vragen te beantwoorden en u de gewenst documentatie op te sturen. Als u deze documentatie niet wenst, kunt u onze website bezoeken zonder dat u zich moet identificeren of registreren. Als u ons een elektronisch bericht wilt sturen, wordt uw elektronisch adres automatisch verzameld. Dat laat ons toe uw bericht te beantwoorden.

In overeenstemming met artikel 34 van de wet “informatica en vrijheden” nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Dit is een individueel recht dat alleen kan worden uitgeoefend door de persoon op wie deze gegevens betrekking hebben.

Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact op via: info@terrafertilis.com”