Accueil Trouver
une boutique
Mon compte

Terra Fertilis

Een unieke biochar van hoge kwaliteit

Made in France

In tegenstelling tot vele andere plantaardige koolstoffen, wordt voor Terra fertilis® alleen hout uit duurzaam beheerde Franse bossen gebruikt.

De herkomst van de grondstof wordt jaarlijks gecertificeerd, zodat wij op lange termijn een stabiel product met een homogene kwaliteit kunnen garanderen.

Door de combinatie met ons uitstootvrije gepatenteerde pyrolyseproces is Terra fertilis® een milieuvriendelijk product. Onze producten zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de koolstofretentie en wateropslagcapaciteit!

De biochar Terra fertilis® betekent minder besproeiing, minder bemesting, een duurzaam verbeterde bodemkwaliteit en van nature mooiere planten met een betere weerstand!

Technische
eigenschappen

Verhouding organische koolstof tot droge stof > 90%
Specifiek oppervlak > 250m2/g
Regelmatige deeltjesgrootte, geschikt voor elk gebruik
Hout uit duurzaam beheerde Franse bossen
Herkomst van de grondstof wordt jaarlijks gecertificeerd
Stabiel product met een homogene kwaliteit op lange termijn
Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw.
Fabrication française
Charbon végétal - 100% bois
Produit utilisable en agriculture biologique

De kwaliteit van ons product en de tests die we hebben uitgevoerd, hebben ertoe bijgedragen dat Terra fertilis®, onze plantaardige koolstof, een van de eerste Franse AMM’s (vergunning voor het in de handel brengen) voor een biochar heeft verkregen, onder het nummer AMM 6190898. Hiervoor werd eerst een dossier beoordeeld dat de doeltreffendheid en onschadelijkheid van ons product moest aantonen.

R&D voorbij ontwikkelingsstadium

In de bosbouw: in bossen, aangeplant door
de Braziliaanse Groep SLB

In de tuinbouw: door onafhankelijke
experimentele centra

op gazons in de groenzones van
parken in de regio Parijs

in de wijnbouw (champagne, cognac, …)

De resultaten spreken voor zichzelf

hogere opbrengsten (groentegewassen)
snellere kieming
zaailingen komen sneller en gelijkmatiger op
hogere dichtheid (gazon)
minder kunstmest nodig
minder water nodig
koolstofretentie

Voordelen

Bevordert op natuurlijke en doeltreffende wijze en op meerdere niveaus de groei en verbetert het rendement en de aanblik van uw planten.

FYSIEKE
VRUCHTBAARHEID

Dankzij de hoge porositeit:

Verbetert het product de waterretentie van de bodem
Verbetert het product het wortelingsproces
Verlicht het product zware bodems en verrijkt het lichte bodems

CHEMISCHE
VRUCHTBAARHEID

Dankzij het grote specifieke oppervlak:

Worden dankzij het product voedingsstoffen beter vastgehouden en blijft hun uitloging beperkt
Brengt het product de pH in evenwicht en maakt het voedingsstoffen toegankelijker voor planten
Verbetert het de uitwisseling tussen bodem en planten

BIOLOGISCHE
ACTIVITEIT

Door de aanwezigheid van micro-organismen stimuleert het product de biologische activiteit van de bodem.

GOED VOOR
HET MILIEU

Duurzame koolstofvastlegging in de bodem:
voor 100g plantaardige koolstof wordt tot 340g CO2-uitstoot vastgelegd.
Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw.

Ons assortiment

Twee hoogwaardige en professionele producten, afkomstig van plantaardige koolstoffen combineer ze om beter te tuinieren!

Pure biochar

Een assortiment speciale bodemmeststoffen:
gemaakt van 100% plantaardige koolstof, afkomstig van pure houtsoorten uit duurzaam beheerde Franse bossen. Met een heel hoge porositeit, een hoog koolstofgehalte (> 90%) en onontbeerlijke minerale elementen voor de goede ontwikkeling van uw planten.

Verbetert de kwaliteit van uw bodem en kan 2-3 keer zijn gewicht in water opnemen en geleidelijk afgeven aan uw planten. Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw.
Charbon végétal - 100% bois
Produit utilisable en agriculture biologique

Voordelen

Actief in de bodem: duurzame verbetering van de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid
Hoge waterretentie
Lagere behoefte aan kunstmest en water
Houdt CO2 vast in de bodem
Goedgekeurd door het ANSES (het Franse Agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk)

Biochar met mycorrhizae

Een speciaal assortiment plantenmeststoffen:
gemaakt van plantaardige koolstof, voorzien van een laag mycorrhiza-schimmels. Mycorrhizae zijn een verbinding van mycorrhiza-schimmels met de wortels van een plant. Deze schimmels kunnen water en voedingsstoffen opnemen uit delen van de bodem die voor de wortels ontoegankelijk zijn. Mycorrhiza-schimmels zijn van nature aanwezig in de bodem en bevorderen de aanmaak van een ondergronds netwerk tussen de planten.

Hierdoor kunnen planten het voedingspotentieel van de bodem volledig benutten en wordt de wortelontwikkeling bevorderd, zodat de planten de voedingsstoffen uit de bodem gemakkelijker kunnen opnemen. Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw.

Charbon végétal - 100% bois
Produit utilisable en agriculture biologique

Voordelen

Actief op de plant: betere beworteling, betere opname van voedingsstoffen door de planten
Een betere plantengroei
Vermindert de behoefte aan kunstmest en water
Houdt CO2 vast in de bodem
Fleurs vertes et violettes

TERRA FERTILIS,
betekent minder water geven,
minder kunstmest,
en planten met een betere en
natuurlijke weerstand!

Toepassingen

Terra fertilis® , charbon végétal de haute qualité

We bevelen aan om Terra fertilis® voor het gebruik te activeren (mengen met een vaste of vloeibare meststof, compost, enz.) of om na het aanbrengen van Terra fertilis® een laag meststof toe te voegen, als de bodem vooraf niet is bemest. Na toepassing goed besproeien.

De toegepaste dosis kan variëren naargelang de fysische en chemische eigenschappen van de bodem, het type gewas, de bemestings- en irrigatiemethoden, het klimaat, enz.

Terra fertilis®, de plantaardige koolstof op basis van bosbiomassa, kan ook worden gebruikt in diervoeder, als voedingssupplement voor uw landbouwhuisdieren (schapen, runderen, geiten, varkens, paarden en pluimvee)

Aanbevolen voor:

biologische landbouw
het onderhoud van groenzones
wijnbouw
tuinbouw, inclusief bloemen, gazons, groenten en fruit (in het bijzonder rood fruit: bosbessen, aardbeien en frambozen, druiven, wortelgroenten, prei, enz.).

De toepassingsmethoden zijn gevarieerd en aangepast aan het gewas:

verwerking in stroken of voren
uitstrooien over de bodem
in de bodem harken
oppervlaktebewerking van de bodem, vermengd met grond en compost...