Wat is Terra Fertilis®?

Het is een organische bodemverbeteraar die hoofdzakelijk bestaat uit koolstof (ongeveer 90%) en voedingsstoffen (stikstof, fosfor, potassium, magnesium, zink, enz.) Het wordt verkregen door pyrolyse van hout, een proces dat alle poriën van het hout opent, zodat een 100% plantaardig koolstofmateriaal wordt verkregen met zeer hoge absorberende eigenschappen en een sterke bodemstabiliteit.

Hoe werkt Terra Fertilis®?

Terra fertilis® en de bodem werken op verschillende manieren op elkaar in:

– Op chemisch niveau: Dankzij de grote specifieke oppervlakte blijven de voedingsstoffen beter behouden en wordt hun uitspoeling beperkt.

– Op fysisch niveau: Terra fertilis® verbetert enerzijds het waterretentievermogen van een lichte en waterdoorlatende grond en maakt anderzijds zware grond, die gevoelig is voor verdichting, luchtiger en soepeler.

– Op biologisch niveau: Terra fertilis® stimuleert de biologische activiteit van de grond door aan talrijke micro-organismen een habitat te verstrekken die ze geleidelijk aan kunnen koloniseren.

Tot slot bewerkstelligt Terra fertilis® een duurzame verbetering van de bodemstructuur: de planten worden beter gevoed en ontwikkelen zich in een omgeving die hun groei beter bevordert en zijn daarom sterker en resistenter.

Hoe moet u Terra Fertilis® gebruiken?

Omdat Terra fertilis® in zuivere vorm de voedingselementen in de bodem vasthoudt waar de planten moeilijk toegang toe hebben, bevelen wij aan om het product voor het aanbrengen “op te laden” met voedingselementen: u kunt het dus mengen met compost, vermicompost, mest, kunstmest, enz.
Eens in de bodem ingewerkt, worden de voedingsstoffen door Terra fertilis® vastgehouden en is er dus minder kans dat ze worden uitgespoeld, zodat ze beschikbaar zijn voor de planten wanneer ze die nodig hebben.

Alle onderstaande aanbevelingen voor gebruik kunt u uitvoeren met Terra fertilis® + activator: in dit geval vervangt het aanbrengen van het mengsel een meststof en is geen extra bemesting vereist.

 

Gebruik in potten en bloembakken:

 1. a) Als u wilt zaaien:
 • Terra fertilis® uitgieten op het oppervlak van de grond/compost en inwerken tot op enkele centimeters diepte: het grondoppervlak “schrapen”om het product oppervlakkig in te werken. Water geven en vervolgens zaaien.
 • Noodzakelijke hoeveelheid TF: ongeveer 10% van het grondvolume in de pot/bak
 1. b) Om te herplanten (jonge planten):
 • Terra Fertilis homogeen vermengen met de grond/compost. Vervolgens planten en begieten.
 • Noodzakelijke hoeveelheid TF: ongeveer 10% van het grondvolume in de pot/bak
 1. c) Als de planten al volwassen zijn:
 • Terra fertilis® op het grondoppervlak uitgieten, rond de voet van de plant. Op enkele centimeters diep inwerken in de grond, vervolgens water geven.
 • Noodzakelijke hoeveelheid TF: ongeveer 10% van het grondvolume in de pot/bak

 


Gebruik in de moestuin:

 • Terra fertilis® mengen met compost, verdund compostvocht, mest of kunstmest en laten rijpen/rusten.
 • Noodzakelijke hoeveelheid TF: ongeveer 10% van het compost-/mestvolume
 • De met Terra fertilis® vermengde compost gebruiken zoals gewoonlijk: oppervlakkig inwerken of vermengen met de grond.

 

In de boomkwekerij en wijnbouw:

 1. a) Om te planten (jonge planten):
 • Terra fertilis® inwerken in het plantgat door het te mengen met de grond en een stikstofhoudend materiaal (mest, compost,…) en vervolgens begieten.
 • Noodzakelijke hoeveelheid TF: ongeveer 10% van de uit het plantgat gegraven grond.
 1. b) Als de planten al volwassen zijn:
 • Terra fertilis® verspreiden rond de voet van de boom of de struik, idealiter op een diepte van 5-10 cm inwerken in de grond
 • Vereiste hoeveelheid TF: afhankelijk van de grootte van de boom (12 kg/m³). Voor wijnstokken rekenen op 100-150 g per voet.
 • De bodemverbeteraar altijd aanbrengen voor de bemesting.

 

Gebruik in de groenteteelt:

 1. a) Als u wilt zaaien:
 • Terra fertilis® verspreiden over de rij en op een diepte van 5-10 cm inwerken in de grond. Water geven en zaaien.
 • QNoodzakelijke hoeveelheid TF: ongeveer 1 kg per 20 strekkende meter.
 1. b) Wanneer de planten er al staan:
 • Terra fertilis® verspreiden over de groentenrij en oppervlakkig inwerken zonder de wortels van de planten te beschadigen.
 • Noodzakelijke hoeveelheid TF: ongeveer 1 kg per 20 strekkende meter.
 • De bodemverbeteraar altijd aanbrengen voor de bemesting.
Kan Terra Fertilis® een nadelig effect hebben op de planten?

Als Terra fertilis® in grote hoeveelheden en in zuivere vorm wordt aangebracht, kan het de voedingsstoffen uit de grond aan zich binden, zodat de planten er minder toegang toe hebben. Het kan ook de grond uitdrogen als deze na het aanbrengen niet wordt begoten en op zichzelf al droog is.

Deze negatieve effecten kunt u gemakkelijk voorkomen: enerzijds door Terra fertilis® voor het gebruik “op te laden”, of door te blijven bemesten zoals gewoonlijk (in dat geval mag u de toegevoegde dosis verminderen, maar niet volledig afschaffen). Anderzijds, als de grond droog is, door deze na het aanbrengen te begieten. Tot slot bedraagt de maximale aanbevolen hoeveelheid Terra fertilis® 30% van het grondvolume waarmee het wordt vermengd.

Bestaat er een risico op overdosering?

Ja en neen. Terra fertilis® is een inerte bodemverbeteraar die geen onmiddellijk negatief effect heeft op de plant. Als hij echter in een te grote hoeveelheid wordt aangebracht, dan kan hij een reeds droge bodem verder uitdrogen of de voedingselementen in een arme bodem vasthouden. Om deze negatieve effecten te vermijden, bedraagt de maximale aanbevolen hoeveelheid van Terra fertilis®
30% van het grondvolume waarmee Terra fertilis® wordt vermengd..

Is Terra Fertilis® gevaarlijk voor mijn gezondheid/mijn huid?

Neen. Terra fertilis® is ongevaarlijk en bevat geen toxische elementen.    
Door zijn absorberende eigenschappen kan Terra fertilis® de neiging hebben de huid uit te drogen. Het volstaat om bij het aanbrengen ervan handschoenen te dragen.
Ook moet u vermijden om het product in poedervorm in te ademen..

Waar moet ik Terra Fertilis® bewaren?

Terra fertilis® kan gewoon beschut worden bewaard.             
De bodemverbeteraar heeft de neiging om gassen en partikels die zich in de lucht bevinden vast te houden: zorg ervoor dat de zak goed dicht is. Als uw opbergruimte vochtig is, kan Terra fertilis® zwaar worden omdat het vocht uit de lucht haalt, maar dat heeft geen invloed op de kenmerken en het effect op de bodem.

Hoelang kan ik Terra Fertilis® bewaren?

Terra fertilis® is een zeer stabiele bodemverbeteraar waarvan de kwaliteit en eigenschappen niet wijzigen met de tijd. Hij kan probleemloos tientallen jaren lang worden bewaard op een beschutte plaats.

Wanneer Terra Fertilis® gebruiken?

Terra fertilis® kan worden gebruikt tijdens elk stadium: voor het zaaien, bij het verplanten, voor volwassen planten … Het volstaat om hem in de grond in te werken.

De toepassing van Terra fertilis® vindt bij voorkeur plaats voor de toevoeging van meststoffen, zodat de vasthoudende eigenschappen optimaal worden benut..

Hoe kan ik Terra Fertilis® van mijn kledij/huid verwijderen?

Wassen met schoon water en wat zeep of in de wasmachine is voldoende.